آب

  آب، مایع بدون رنگ و بو، این مفهوم با واژه «ماء» ۶۳  بار، «حَمیم» ۱۴ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: عرش خدا بر آب بود. خدا هر چیز زنده‌ای را از آب قرار داد. او آب را از آسمان نازل کرد تا بیاشامند ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: