آبادانی

  آبادانی، تغییرات مفید در زمین به دست انسان، این مفهوم از ماده «ع م ر» ۷ بار آمده است. چکیده: انسان، مسئول آبادسازی زمین است و مومنان، مسئول آبادانی مساجد خدا هستند. سوگند به آن خانه آباد (طور/۴). صالح به قوم خود گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید. ادامه مطلب