پیامبران

پیامبران، انسان‌هایی که پیام وحی را برای مردم آوردند. این مفهوم با مادّة «ر س ل» ۱۴۵، «ن ب ی» ۳۸ و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا برای هر امتّی پیامبری از خودشان فرستاد. هنگامی که پیامبران رسالت خود را ابلاغ می‌کنند، بعضی به آنها ادامه مطلب

 

 

پیامبران اولوالعزم

پیامبران اولوالعزم، پیامبران دارای عزم استوار، این مفهوم با واژه اولوالعَزمِ مِِن الرُّسُل ۱ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: پنج تن از پیامبران که بر فرمان و پیمان خدا پایداری داشتند و بر سختی‌ها صبر کردند. خدا به آنان شریعت عطا کرده است. ادامه مطلب

 

 

پیروزی

پیروزی، غالب شدن، این مفهوم از ریشۀ غَلَبَ ۲۵ بار، فَتَحَ ۱۵ بار و نَصَرَ ۶ بار، ظَهَرَ ۶ بار و ظَفَر ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خداوند پیروز است. او فرستادگان خود را پیروز می‌گرداند. پیامبر اسلام را با هدایت و دین ادامه مطلب

 

 

پیروی کردن

پیروی کردن، تبعیّت کردن، این مفهوم از مادّة «ت ب ع» ۱۴۲بار آمده است. چکیده: پیروی یا از حق است یا از باطل. پیروی از خدا و آن‌چه در راستای اوست پیروی از حق است. پیروی از آن‌چه غیر از حق و در برابر اوست پیروی از باطل است. پیروی- ادامه مطلب

پیری

پیری، سالخوردگی، این مفهوم با عبارت کِبَر ۶ بار، عَجُوز ۴ بار، شَیخ ۴ بار، شَیب ۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: پیری به طور طبیعی آخرین مرحلۀ عمر انسان است که توانایی انسان ضعیف می‌شود. خداوند بعضی از احکام را در پیری تخفیف ادامه مطلب

 

 

پرسش

پرسش، سوال کردن، این مفهوم از ریشۀ سَاَلَ ۶۳ بار آمده است. چکیده: خداوند می‌فرماید از چیزهایی نپرسید که چون آشکار شود باعث ناراحتی شما می‌گردد. و از دانایان بپرسید. لازم به یادآوری است که در این مدخل پرسش‌هایی که وا‍ژۀ سَاَل دارد، آمده است و پرسش‌های دیگر در مدخل‌های ادامه مطلب