ظاهر

  ظاهر، آشکار، از اسماء و صفات، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ظاهر است. خدا اوّل و آخر و ظاهر و باطن است. او به همه چیز دانا است (حدید/۳). الظّاهر   هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (حدید/۳)  

ظاهر

  ظاهر، پیدا، این مفهوم از مادّه «ظ ه ر» ۱۹ بار آمده است. چکیده: خدا ظاهر است. او نعمت‌های ظاهر و پنهان خود را بر شما کامل کرد و فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان ظاهر گرداند. مردم ظاهری از ادامه مطلب

ظرف

  ظرف، وسیله‌ای برای نگهداری چیزی، این مفهوم با واژه «کأس» ۶ بار، «قواریر» ۱ بار، «انیه» ۱ بار، «جِفان» ۱ بار، «صحاف» ۱ بار، «أکواب» ۴ بار، «سِقایه» ۱ بار، «صُواع» ۱ بار و «أباریق» ۱ بار آمده است. چکیده: در بهشت، سینی‌هایی از طلا، ظرف‌ها و جام‌هایی از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

ظلمت

  ظلمت، تاریکی، این مفهوم از مادّه «ظ ل م» ۲۵ بار آمده است. چکیده: خدا تاریکی‌ها را پدید آورد. او شما را در تاریکی‌های خشکی و دریا هدایت می‌کند. تاریکی‌ها و روشنایی یکسان نیستند. خدا مومنان و هر کس را که از خشنودی او پیروی کند، از تاریکی‌ها به ادامه مطلب

ظن

  ظن، گمان، این مفهوم از مادّه «ظ ن ن» ۶۹ بار آمده است. چکیده: گمان، به هیچ وجه از حق بی‌نیاز نمی‌کند. بیشتر مردم جز از گمان پیروی نمی‌کنند. از بسیاری از گمان‌ها درباره یکدیگر بپرهیزید زیرا بعضی از گمان‌ها گناه است. مومنان باید به یکدیگر گمان نیک ببرند. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

ظهار

  ظهار، نوعی طلاق در قبل از اسلام، این مفهوم از مادّه «ظ ه ر» ۳ بار آمده است. چکیده: کسانی که همسران خود را ظهار می‌کنند، آنها مادرانشان نیستند. آنان سخنی زشت و باطل می‌گویند. اگر آنان از گفته خود بازگردند، باید قبل از آمیزش کفّاره‌ای بدهند. بدون تردید، ادامه مطلب