سگ

  سگ، این مفهوم از مادّة «ک ل ب» ۶ بار آمده است. چکیده:آن‌چه سگ‌های تعلیم‌دیده شکار می‌کنند برای شما حلال است. مَثَل تکذیب‌کنندگان آیات، مانند مَثَل سگ است. چه بر آن حمله کنی و چه آن را رها کنی، زبان از کام برمی‌آورد. از تو مى‏پرسند چه چیزى براى ادامه مطلب

 

 

سِلاح

  سِلاح، ابزار جنگ، این مفهوم با واژۀ «اَسلحه»۴ بار، «رِماح» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ای مومنان، برای جهاد سلاح برگیرید و در برابر کافران نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید. در نماز، به هنگام خطر، سلاح با خود داشته باشید. ای ادامه مطلب

 

 

سلام

  سلام،درود، این مفهوم از مادّۀ «س ل م» ۴۶ بار و از مادّۀ «ح ی ی» ۹ بار آمده است.چکیده: خدا سلامت‌بخش است و به سرای سلامت می‌خواند. او با کتاب به راه‌های سلامت، هدایت می‌کند. بر پیامبر سلام بگویید، سلامی شایسته. برای اهل بهشت سلامی است که سخنی از ادامه مطلب

سلام

  سلام،سلامت‌بخش،از صفات الهی،این مفهوم با واژۀ »سلام» ۱ بار آمده است. چکیده:خدا سلامت‌بخش است. او خدایی است که جز او معبودی نیست. فرمانروایی پاک، سلامت‌بخش، ایمنی‌بخش، مراقب، شکست‌ناپذیر، چیره‌شونده و صاحب کبریا است. منزّه است، خدا از آن‌چه [با او] شریک می‌‎کنند (حشر/۲۳). سلام   هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا ادامه مطلب