سینه

  سینه، بخش بالایی تنه از زیر گردن تا بالای شکم، این مفهوم از مادّۀ «ص د ر» ۴۴ بار آمده است. چکیده: خدا به راز سینه‌ها دانا است. هر کس را خدا بخواهد هدایت کند، سینۀ او را برای اسلام می‌گشاید و هر کس را بخواهد در گمراهی رها ادامه مطلب

 

 

سیل

  سیل، آب بسیارِ تخریب‌کننده، این مفهوم با واژة «سیل» ۲ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده:با فرستادن باران، سیل جاری می‌شود. سیل گاهی عذاب اقوام پیشین بوده است. از آسمان آبى فرو فرستاد پس رودخانه‏هایى به اندازۀ گنجایش خودشان روان شدند و سیل، کفى ادامه مطلب