دیدن

دیدن،نگريستن،این مفهوم از مادّۀ «ر أ ی» ۱۴۰ بار، «ن ظ ر»۳۰ بار و «ب ص ر» ۲۱ بار آمده است. چكيده: خدا مي‌بيند، انسان بايد بداند كه خدا مي‌بيند. انسان نمي‌تواند خدا را ببيند. خدا انسان را بينا قرار داد و مي‌فرمايد: پيش از آن كه عذاب را ببينيد ادامه مطلب

 

 

دین

دین، راه و روش، این مفهوم با واژة دين ۷۸ بار و مِلَّه ۱۵ بارآمده است. چکیده: دينِ خالص، همواره براي خدا است. دين، نزد خدا همان تسليم بودن است و اگر كسي غير از آن را بجويد از او پذيرفته نمي‌شود. دينِ تشريع شده براي ما همان است كه ادامه مطلب

 

 

دیوانه

دیوانه، مجنون، این مفهوم از مادّۀ «ج ن ن» ۱۶ بار و با واژۀ سُعُر ۲ بار، مَفتون ۱ بار و آياتي كه اين معنا را دارد، آمده است. چکیده: به دنبال نزول وحی و قرآن، کافران پیامبر را دیوانه خواندند همان ‌گونه که پیشینیان، پیامبران خود را دیوانه می‌نامیدند. ادامه مطلب

 

 

دیه

دیه، مالی که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وارث بدهد، این مفهوم با واژۀ دیه ۱ بار آمده است. چکیده: هر كس به خطا كسي را كشت يا محكوم به قصاص شد و بخشيده گرديد، بايد ديه پرداخت كند. هیچ مومنی روا نيست كه مومنی را ادامه مطلب