دیدن

دیدن،نگریستن،این مفهوم از مادّۀ «ر أ ی» ۱۴۰ بار، «ن ظ ر»۳۰ بار و «ب ص ر» ۲۱ بار آمده است. چکیده: خدا می‌بیند، انسان باید بداند که خدا می‌بیند. انسان نمی‌تواند خدا را ببیند. خدا انسان را بینا قرار داد و می‌فرماید: پیش از آن که عذاب را ببینید ادامه مطلب

 

 

دین

دین، راه و روش، این مفهوم با واژة دین ۷۸ بار و مِلَّه ۱۵ بارآمده است. چکیده: دینِ خالص، همواره برای خدا است. دین، نزد خدا همان تسلیم بودن است و اگر کسی غیر از آن را بجوید از او پذیرفته نمی‌شود. دینِ تشریع شده برای ما همان است که ادامه مطلب

 

 

دیوانه

دیوانه، مجنون، این مفهوم از مادّۀ «ج ن ن» ۱۶ بار و با واژۀ سُعُر ۲ بار، مَفتون ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: به دنبال نزول وحی و قرآن، کافران پیامبر را دیوانه خواندند همان ‌گونه که پیشینیان، پیامبران خود را دیوانه می‌نامیدند. ادامه مطلب

 

 

دیه

دیه، مالی که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وارث بدهد، این مفهوم با واژۀ دیه ۱ بار آمده است. چکیده: هر کس به خطا کسی را کشت یا محکوم به قصاص شد و بخشیده گردید، باید دیه پرداخت کند. هیچ مومنی روا نیست که مومنی را ادامه مطلب