دستمزد

دستمزد، اُجرت، این مفهوم از مادّۀ «ا ج ر» ۳۰ بار و «ج ز ی» ۳ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا سفارش کرده که مزدِ عاملان جمع آوری زکات را از صدقات بدهید. دستمزدِ دایة فرزندان و زنان مطلّقه که کودک شما ادامه مطلب

 

 

دشمنی

دشمنی، عداوت، این مفهوم از مادّۀ «ع د و» ۵۵ بار، «ق ل ی» ۲ بار و «ش ن أ» ۲ بار و عبارت اَلَدُّ الخِصام ۱ بار آمده است. چکیده: خدا دشمن کافران است. شیطان و کافران دشمن آشکار شما هستند. برخی از همسران و فرزندان نیز دشمن شما ادامه مطلب

دشنام

دشنام، ناسزا، این مفهوم با واژة لاتسبّوا ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا کسی را که با دشنام صدای خود را بلند می‌کند دوست ندارد مگر کسی که به خاطر ظلمی که به او شده این کار را بکند و باید حرف خوب ادامه مطلب

 

 

دعا

دعا، خواندن و درخواست از خدا، این مفهوم از مادّة «د ع و» ۱۲۴ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هر کس در آسمان و زمین است از خدا درخواست می‌کند. تنها خدا را بخوانید. خدا دعای دعاکننده را وقتی او را بخواند، اجابت می‌کند. ادامه مطلب

 

 

دعوت کردن

دعوت کردن، فرا خواندن، این مفهوم از مادۀ «د َع َوَ» ۷۸ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا شما را به بهشت و آمرزش دعوت می‌کند. پیامبران مردم را به سوی خدا دعوت می‌کردند و می‌فرمودند: خدا شما را دعوت می‌کند تا گناهانتان را ادامه مطلب

 

 

دفاع

دفاع، مقابله در برابر تجاوز دشمن، این مفهوم با مادّة «د ف ع» ۴ بار و آیاتی که این معنا را دارند، آمده است. چکیده: خدا از مومنان دفاع می‌کند. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده و مورد ظلم قرار گرفته‌اند و به ناحق از خانه‌های خود بیرون ادامه مطلب