دانه

دانه، غلّات و حبوبات، این مفهوم با واژه‌های حَبَّ و مشتقّات آن ۱۲ بار و عدس ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از زمین دانه‌ها را رویانید تا روزی بندگان باشد. خدا شکافندة دانه و هسته است. زنده را از مرده بیرون می‌آورد و بیرون آورندة مرده از زنده است. ادامه مطلب

 

 

داوود

داوود، یکی از پیامبران، این مفهوم با واژۀ داوود ۱۶ بار آمده است. چکیده:داوود از پیامبران و از صالحان بود. بسیار توبه‌کننده و شکرگزار بود. خدا به داوود نعمت‌های بسیاری بخشید: زبور، داوری، نبوّت، دانش، قدرت، پادشاهی، حکمت، گفتار پایان‌بخش، فهمیدن زبان پرندگان و آموختن فن زره‌سازی. کوه‌ها و پرندگان ادامه مطلب

 

 

دختر

دختر،فرزند مادینه، این مفهوم از مادّة «ب ن ت» ۱۹ بار و «ا ن ث» ۱۱ بار و واژة ربائب ۱ بار آمده است. چکیده:خدا به هر کس بخواهد دختر و به هر کس بخواهد پسر می‌دهد. او احکامی را در مورد دختران بیان کرده است. مشرکان برای خدا دختران ادامه مطلب

 

 

درخت

درخت، گیاه ستبر دارای ریشه، تنه و شاخه، این مفهوم از مادّة «ش ج ر» ۲۶ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا به وسیلۀ آب، درختان گوناگون را پدید آورد تا مورد استفادۀ انسان باشد. فرموده است: از میوۀ آن بخورید و حق آن ادامه مطلب