حمد

حمد، ستایش، این مفهوم از مادّۀ «ح م د» ۴۵ بار آمده است. چکیده: حمد همیشه و همه جا از آن خدای یکتایی است که آفریننده و پرورندۀ جهانیان است. هر چیزی با حمد، تسبیح خدا را می‎‌گوید و خدا فرمان داده است که در همه حال با حمد او ادامه مطلب

 

 

حمید

حمید، ستودنی، این مفهوم با واژۀ حمید ۱۷ بار آمده است. چکیده: حمید از اسماء و صفات الهی است. خداستودنی است. خدا بی‌نیاز ستودنی است (تغابن/۶). او همواره بی‌نیاز ستودنی است (نساء/۱۳۱). به‌راستی خدا همان بی‌نیاز ستودنی است (حج/۶۴؛ لقمان/۲۶). بدانید به‌راستی خدا بی‌نیاز ستودنی است (بقره/۲۶۷). ای مردم، شما ادامه مطلب

 

 

حنیف

حنیف، حق‌گرا، این مفهوم از ماده «ح ن ف» ۱۲ بار آمده است. چکیده: ابراهیم حق‌گرا بود. پیامبر نیز پیرو ابراهیم حق‌گراست و مردم را به پیروی از ابراهیم حق‌گرا دعوت می‌کند. برای خدا حق‌گرا باشید نه شریک‌گیرندگان برای او (حج/۳۱). بی‌گمان ابراهیم پیشوایی مطیع خدا و حق‌گرا بود. او ادامه مطلب

 

 

حواریون

حواریّون، یاران عیسی، این معنا با مادّۀ «ح و ر» ۵ بار آمده است. چکیده: حواریّون، یاران عیسی بودند. از او پیروی کردند. به خدا ایمان داشتند و تسلیم او بودند. چون عیسی از آنها [بنی‌اسرائیل] احساس کفر کرد، گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریّون گفتند: ادامه مطلب