حکم

حکم، فرمان و داوری، این مفهوم با مادّۀ «ح ک م» ۸۴ بار آمده است. چکیده: فرمان و داوری از آن خداست و او بهترین و نیکوترین داوران و فرمان دهندگان است. او به بندگان نیک خود حکم عطا می کند. خدا از انبیاء می‌خواهد که به عدل، حکم کنند. ادامه مطلب

 

 

حکمت

حکمت، معرفت عمیق، این مفهوم با واژۀ حکمت ۲۰ بار آمده است. چکیده: خداوند به هر که بخواهد حکمت می‌دهد و به هر کس حکمت دهد، خیر کثیر داده است. او به پیامبران و غیر پیامبران چون لقمان حکمت آموخته است تا آن را به مردم بیاموزند. خدا به هر ادامه مطلب

 

 

حکومت

حکومت،  فرمانروایی، این مفهوم از مادّۀ «م ل ک» ۴۶ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: حکومت در دنیا و آخرت از آنِ خداست و شریکی ندارد. او به هر کس بخواهد حکومت می‌دهد و از هر کس بخواهد می‌گیرد. حکومت آسمان‌ها، زمین و آن‌چه ادامه مطلب

 

 

حکیم

حکیم، فرزانه، از اسماء خداوند، این مفهوم با واژۀ حکیم ۹۱ بار آمده است. چکیده: خداوند حکیم است. هر ‌چه فرموده و انجام داده، همه از روی حکمت است. خدای حکیم، شایستۀ ستایش، تسبیح و توکّل است. خدا عزّتمند حکیم است (بقره/۲۴۰،۲۲۸؛ مائده/۳۸؛ انفال/۶۷؛ توبه/۴۰؛ ابراهیم/۴؛ نحل/۶۰؛ عنکبوت/۴۲؛ روم/۲۷؛ لقمان/۹؛ ادامه مطلب

 

 

حلال و حرام

حلال و حرام، مجاز و ممنوع، این مفهوم از مادّۀ «ح ل ل» ۳۷  بار و «ح ر م» ۵۲ بار آمده است. چکیده: خدا موارد حلال و حرام را بیان فرموده است و فرمان می‌دهد چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نشمارید. ای کسانی که ادامه مطلب

حلم

حلم، بردباری، این مفهوم از مادّۀ «ح ل م» ۴ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا نسبت به اعمال نادرست بندگان خود بردبار است. بندگان خاصّ خدا در مقابل اعمال جاهلانه و ناشایست دیگران بردبار هستند. خدا آمرزندۀ بردبار است (بقره/۲۲۵؛ …). اگر خدا ادامه مطلب

 

رجوع شود به 

 

حلیم

حلیم، بردبار از اسماء و صفات خدا، این مفهوم از مادّۀ «ح ل م» ۱۱ بار آمده است. چکیده: خدا بردبار است. خدا بی‌نیاز بردبار (بقره/۲۶۳) و دانای بردبار است (نساء/۱۲). او آمرزندۀ بردبار است (بقره/۲۲۵؛ آل‌عمران/۱۵۵؛ مائده/۱۰۱). به راستی خدا همواره بردبارِ آمرزنده است (اسراء/۴۴؛ فاطر/۴۱). شکّی نیست که ادامه مطلب