حسد

حسد، رشک بردن به نعمت‌های کسی و زوال آن را خواستن، این مفهوم از مادّۀ «ح س د» ۵ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: از شرّ حسودان به خدا پناه ببرید. برخی از یهودیان و مشرکان به مردمی که خدا از فضل خود به ادامه مطلب

 

 

حسرت

حسرت، اندوه بر فرصت از دست رفته، این مفهوم از مادّۀ «ح س ر» ۹ بار و با واژۀ وَیل ۸ بار و لَیتَ ۱۰ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: کسانی که پیامبران و آن‌چه بر آنها نازل شده، قیامت و لقای خدا ادامه مطلب