حد و تعزیر

حدّ و تعزیر، مجازات شرعی، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد آمده است. چکیده: محاربه، فسادکردن در زمین، زنا و سرقت اعمالی هستند که خداوند برای آن مجازات دنیوی مشخص کرده است. سزای کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، ادامه مطلب

 

 

حدود الهی

حدود الهی، مقرّرات الهی، این مفهوم با واژه حدود ۱۴ بار آمده است. چکیده: قواعد ارث، روزه، اعتکاف و طلاق حدود الهی هستند که بیشتر به مسائل مربوط به زنان برمی‌گردد. هر کس از حدود الهی تجاوز کند، عذاب خواهد داشت. خدا به شما دربارۀ فرزندانتان سفارش مى‏کند. سهم پسر ادامه مطلب

 

 

حذر

حذر، ترسیدن و دوری کردن، این مفهوم از مادّۀ «ح ذ ر» ۱۷ بار آمده است. چکیده: خداوند مومنان را از نافرمانی خود، آخرت، عذاب و هر چه و هر کس که باعث غفلت و انحراف از راه خدا می‌شود، برحذر می‌دارد. بدانید خدا آن‌چه در دل‌های شماست را می‌داند ادامه مطلب

 

 

حرص

حرص، میلِ شدید، این معنا از مادّۀ «ح ر ص» ۵ بار آمده است. چکیده: حرص می‌تواند مثبت یا منفی باشد. پیامبر اسلام بر هدایت مردم حریص بود و بنی‌اسرائیل بر دوستی دنیا حریص بودند. حرصِ غیرواقع گرایانه بی‌نتیجه است. قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او ادامه مطلب

 

 

حزب

حزب، گروهی با هدف مشترک، این مفهوم از مادّۀ «ح ز ب» ۲۰ بار آمده است. چکیده: کسانی که خدا، پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند را ولی خود بدانند، حزب خدا هستند. حزب خدا پیروز هستند. کسانی که شیطان بر آنان تسلط یابد، حزب شیطانند. آنان زیانکارند و ادامه مطلب

 

رجوع شود به