جهل

جهل، حماقت، این مفهوم از مادّۀ «ج ه ل» ۲۰ بار آمده است. چکیده: کسانی که بدون فکر، از روی بی‌خردی و حماقت کاری انجام دهند، جاهل هستند. خداوند فرموده از جاهلان نباشید و از آنان دوری کنید. هر کس از روی جهالت مرتکب عمل ناشایستی شود، آن‌گاه توبه کند ادامه مطلب

 

رجوع شود به 

 

جهنم

جهنّم، دوزخ، این مفهوم با واژۀ جَهَنَّم ۷۷ بار، جَحیم ۲۶ بار و سَقَر ۴ بار آمده است. چکیده: جهنّم زندان و کمینگاهی است که بد سرانجام و بد بازگشتگاهی است. کافران، منافقان، مشرکان، مجرمان، گمراهان ، کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند، آنان که خواهان دنیای زودگذر هستند و ادامه مطلب