جهاد

جهاد، تلاش در راه خدا، این مفهوم از مادّۀ «ج ه د» ۳۲ بار آمده است. چکیده: خداوند به پیامبر و مومنان فرمان می‌دهد در راه او جهاد کنند و جهادگران را بر نشستگان به پاداشی بزرگ برتری داده است. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، آیا شما را به تجارتی ادامه مطلب

 

 

جهان

جهان، عالم، این مفهوم با واژۀ عالَمین ۱۵ بار، با عبارت ما فِی السَّمواتِ و الاَرض و ما بَینَهُما ۱۸ بار و کُلُ شی ۳۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: جهان همه چیز غیر از خدا. خداوند جهان را آفرید. جهان از آن اوست. ادامه مطلب