جن

جن، یکی از موجودات نامریی و مختار، این مفهوم با مادّۀ «ج ن ن» ۳۲ بار آمده است. چکیده: جن، قبل از انسان آفریده شد. خداوند آنان را آفرید تا او را عبادت کنند. جنیان فرقه‌های گوناگون هستند. گروهی از آنان پس از شنیدن قرآن به آن ایمان آوردند. برای ادامه مطلب

 

 

جنبنده

جنبنده، جاندار، این مفهوم با واژۀ دابَّۀ ۱۸ بار آمده است. چکیده: خدا جنبندگان را گوناگون آفرید و در زمین منتشر کرد. روزیِ آنها بر خداست. جنبندگان برای خدا سجده می‌کنند. خدا هر جنبنده‌ای را از آبی آفرید. پس برخی از آنها بر روی شکم خود راه می‌روند و برخی ادامه مطلب

 

 

جنگ

جنگ، نبرد، این مفهوم از مادّۀ «ق ت ل» ۹۶ بار، «ح ر ب» ۳ بار، «ب أ س» ۵ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا به کسانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، فرمان جنگ داده است. خدا می‌فرماید: در راه خدا جنگ کنید. ادامه مطلب

 

رجوع شود به