جزیه

جزیه، مالیات اهل‌کتاب، این مفهوم با واژۀ جِزیَه ۱ بار آمده است چکیده: با اهل‌کتابی که به خدا و آخرت ایمان نمی‌آورند بجنگید تا با دست خود جزیه دهند. با کسانی از اهل‌کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‎‌اش حرام گردانیده‌اند، حرام ادامه مطلب

 

 

جفت

جفت، دوتایی، این مفهوم از مادّۀ «ز و ج» ۲۸ بار و «ش ف ع» ۱ بار و با عبارت ذَکَر و الاُنثی ۳ بار آمده است. چکیده: خدا همه چیز را جفت آفرید. از آن‌چه زمین می‌رویاند، از خودتان و از آن‌چه نمی‌دانید. در این‌ها نشانه‌ای است برای آنان ادامه مطلب