جاهلیت

جاهلیّت، ارزش‌ها، باورها، آداب و عادات نادرست، این مفهوم با واژۀ جاهلیّت ۴ بار آمده است. چکیده: خداوند ارزش‌ها، باورها، آداب و عادات نادرستی که پیش از اسلام رایج بوده و ریشه در جهل و حماقت مردم داشته است را نهی فرموده است.  [در جنگ اُحد] گروهی در فکر جان ادامه مطلب

 

 

جبرئیل

جبرئیل، یکی از فرشتگان، این مفهوم با واژۀ جِبریل ۳ بار، رُوحُ‌الاَمین ۱ بار، رُوحُ‌القُدُس ۴ بار، شَدیدُالقُوی ۱ بار، رُوحَنا ۱ بار و رَسُول کریم ۲ بار آمده است. چکیده: فرشته‌ای بزرگوار، فرمانگزار و امین است. او قرآن را بر قلب پیامبر نازل کرد. جبرئیل آن [قرآن] را به ادامه مطلب

 

 

جبر و اختیار

جبر و اختیار، عمل از روی اراده و آگاهی و بدون آن، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد آمده است. چکیده: همۀ کارها به دست خداست. اوست که زنده می‌کند و می‌میراند. اگر خدا می‌خواست همه را به اجبار هدایت می‌کرد ولی او به انسان دو راه ادامه مطلب