تحقیق

تحقیق، بررسی، این مفهوم با واژۀ تَبَیَّبَنوا ۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا می‌فرماید: تحقیق کنید تا حقایق برای شما روشن شود و نادانسته کاری انجام ندهید که پشیمان شوید. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، تحقیق کنید. ادامه مطلب

 

 

تذکر

تذکّر، یادآور شدن‌، به یاد آوردن، این مفهوم از مادّة «ذ ک ر» ۱۶۹ بار آمده است. چکیده: همة آفریده‌ها و نعمت‌های خدا، پیامبران، کتاب‌های آسمانی خاصه قرآن، تذکر دهندة انسان‌ها هستند و خالقیّت و یگانگی خداوند را به او یادآور می‌شوند تا انسان متذکّر شود. خداوند آیات خود را ادامه مطلب

 

 

ترجیح

ترجیح، برتر دانستن، این مفهوم از مادّۀ «ا ث ر» ۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: بیشتر مردم، دنیا را بر آخرت و گمراهی را بر هدایت ترجیح می‌دهند در حالی که آخرت برای آنها بهتر است. خدا می‌فرماید: کسانی که کفر را بر ادامه مطلب

 

 

ترس

ترس، بیم، این مفهوم از مادّۀ «خ و ف» ۸۱  بار، «ر ه ب» ۸ بار، «و ج ل» ۵ بار، «ر ع ب» ۵ بار، «ف ز ع» ۵ بار، «خ ش ی» ۴۱ بار و «ش ف ق» ۹ بار… آمده است. چکیده: تنها خداست که سزاوار ترسیدن ادامه مطلب

 

رجوع شود به