تجاوز

تجاوز، از حد گذشتن و به حریم دیگران وارد شدن، این مفهوم با مادّۀ «ع د و» ۴۴ بار آمده است. چکیده: خدا از وارد شدن به حدود دیگران نهی می‌کند. او می‌فرماید: در گناه و تجاوز، همدیگر را یاری نکنید. تجاوزکاران همان ستمکاران هستند. خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. ادامه مطلب

 

 

تجسس

تجسّس، جستجو کردن، این مفهوم با واژۀ لاتَجَسَّسُوا ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از کنجکاوی، تفحّص و جاسوسی دربارۀ لغزش‌ها، عیب‌ها و مسائل خصوصی دیگران نهی کرده است. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از گمان‌های [بد] که بسیارند، بپرهیزید. چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است. تجسّس نکنید و ادامه مطلب

تجلی

تجلّی، جلوه‌گر شدن، این مفهوم با واژه تجلّی ۱ بار آمده است. چکیده: در مقابل درخواست دیدن خدا از طرف موسی، خدا بر کوه جلوه‌گر شد و کوه متلاشی گشت.  هنگامی که موسی به وعده‌گاه خدا آمد و پروردگار با او سخن گفت، موسی گفت: پروردگارا، خود را برای من ادامه مطلب

 

 

تحریف

تحریف، دگرگون کردن کلام خدا، این مفهوم از مادّۀ «ح ر ف» ۴ بار و «ب د ل» ۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: هر گونه تغییر در کلام خدا، اعم از حذف، اضافه و جابه‌جایی تحریف است. گروهی از بنی‌اسرائیل سخنان خدا را ادامه مطلب