بنی‌ اسرائیل

بنی‌اسرائیل، فرزندان و نوادگان یعقوب، این مفهوم با واژۀ بنی‌اسرائیل ۴۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خداوند فرزندان اسرائیل را که  در زیر سلطه و ستم فرعونیان بودند با فرستادن موسی به همراه نشانه‌های روشن، نجات داد. آنان را بر مردمان همزمان خود برتری ادامه مطلب