بصیر

بصیر، بینا، این مفهوم با واژۀ بَصیر ۴۳ بار آمده است. چکیده: خداوند همواره به بندگان و اعمال آنان بینا است. بصیر از صفات خداوند است.  خداوند همواره بیناست (فرقان/۲۰). او شنوای بیناست (نساء/۱۳۴،۵۸؛ اسراء/۱؛ حج/۶۱،۷۵؛ لقمان/۲۸؛ غافر/۲۰،۵۶؛ شوری/۱۱؛ مجادله/۱؛ ملک/۱۹) و به حال بندگان آگاهِ بیناست (آل‌عمران/۲۰،۱۵؛ اسراء/۹۶،۳۰،۱۷؛ فاطر/۳۱،۴۵؛ ادامه مطلب

 

 

بصیرت

بصیرت، بینش و آگاهی، این مفهوم از مادّة «ب ص ر» ۶۰ بار آمده است. چکیده: خدا برای انسان‌ها دیدگان قرار داد تا آنها را بیازماید. شاید سپاسگزاری کنند. همۀ نشانه‌های خدا مایۀ بصیرت است. به انسان‌ها توصیه شده که با بصیرت بنگرند. کسانی که با بصیرت نمی‌نگرند، غافل و ادامه مطلب

 

 

بقیت الله

بقیّت اللّه، بازماندۀ الهی، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: آنچه خدا برای انسان باقی می‌گذارد از هر چیز برتر است. شعیب گفت: ای قوم من، پیمانه و ترازو را به انصاف، تمام دهید و حقوق مردم را کم ندهید. در زمین به فساد سر برندارید. اگر مومن باشید، ادامه مطلب