باطل

باطل، مخالف حق، این مفهوم از ریشۀ بَطَلَ ۳۶ بار و با واژۀ زورا ۴ بار و غَیرَ حَق ۱ بار آمده است. چکیده: باطل در مقابل حق است و امری نابود شدنی است. تفکّر آفرینش بیهوده، بت‌ها و انسان‌هایی که در مقابل خدا، آخرت، پیامبر و قرآن هستند و ادامه مطلب

 

 

باغ

باغ، زمین پر درخت مَحصور، این مفهوم با واژه‌های جَنَّۀ ۲۰ بار، حَدائِق ۲  بار، روضۀ ۲ بار آمده است. چکیده: خداوند به وسیله آب، باغ‌های پردرخت به وجود آورده ‌‍‌است. باغ از نعمت‌های خدا است که گاه انسان‌ها به وسیلۀ آن آزموده می‌شوند. خدا از آسمان آبی پربرکت فرو ادامه مطلب

 

رجوع شود به 

 

باقیات‌ صالحات

باقیات‌ صالحات، نیکی‌های پایدار، این مفهوم با واژۀ اَلباقِیاتُ‌‎الصّالِحات ۲ بار آمده است. چکیده: نیکی‌های پایدار نزد پروردگار، پاداش و فرجام بهتری دارد. مال و فرزندان، زیور زندگی دنیا هستند. باقیات صالحات نزد پروردگار تو از نظر پاداش و امید، بهتر است (کهف/۴۶). خدا بر هدایت کسانی که هدایت یافته‌اند ادامه مطلب

 

 

بت

بت، معبودهای غیر خدا، این مفهوم با واژۀ آلِهَۀ ۱۲ بار، اِله و امثال آن ۹ بار، صَنَم ۴ بار، اَوثانا ۳ بار، اَنصاب  و تماثیل هر کدام ۱ بار و با عبارات مِن دون الله و امثال آن ۵۹ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. ادامه مطلب

 

رجوع شود به