چشم چرانی

چشم‌چرانی، نگاه‌ هوس‌آلود، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.                

چکیده: خداوند مردان و زنان مومن را از نگاه هوس‌آلود منع فرموده است.

به مردان با ایمان بگو، دیدگان خود را [از نامحرم] فروبندند و پاکدامنی خود را حفظ کنند. این برای آنها پاکیزه‌تر است زیرا خدا به آن‌چه می‌کنند، آگاه است. به زنان با ایمان بگو، دیدگان خود را [از نامحرم] فروبندند. پاکدامنی ورزند و زینت‌های خود را آشکار نگردانند جز آن‌چه نمایان است (نور/۳۰-۳۱). [خدا] نگاه‌های دزدانه و آن‌چه را در سینه‌ها نهان می‌دارند، می‌داند (غافر/۱۹). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون از آنان ‍(زنان پیامبر)، چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید. این برای دل‌های شما و دل‌های آنها پاکیزه‌تر است و شما حق ندارید پیامبر را بیازارید (احزاب/ ۵۳).

اطلاعات بیشتر: چشم‌روشنی، هدیه