صادق

 

صادق، راست‌پیشه، از صفاتخدا، این مفهوم با واژۀ «لصادقون» ۱ بار آمده است.

چکیده:بی‌تردید خدا راست‌پیشه است.

هر [حیوان] ناخن‌داری را بر کسانی که یهودی شدند، حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه آنها را بر آنان حرام کردیم مگر آن‌چه بر پشت آنها یا بر روده‌ها است یا آن چه به استخوان چسبیده باشد. این را به سزای سرکشی کردن آنان، کیفر آنها قرار دادیم. ما راست‌پیشه هستیم (انعام/۱۴۶).

الصّادق

 

وَ عَلَى الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا کُلَّ ذِی ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَایَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِکَ جَزَیْنَاهُم بِبَغْیِهِمْ وِ إِنَّا لَصَادِقُونَ (انعام/۱۴۶)