شیر

 

شیر، حیوان درنده، این مفهوم با واژه «قسوره» ۱ بار امده است.

چکیده: مجرمان مانند گورخرانی که از شیر می‌گریزند، از قرآن می‌گریزند.

آنها (مجرمان) را چه شده است که از این تذکار (قرآن) روی‌گردان هستند؟ گویی آنها گورخرانی رمنده هستند که از شیری گریخته‌اند (مدثّر/۴۹-۵۱).

القسوره

 

 

فَمَا لَهُمْ (المجرمین) عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ* فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (مدثّر/۴۹-۵۱).

 

 

برچسب‌ها: