سمیع

 

سمیع، شنوا، از اسماء و صفات خدا، این مفهوم با واژه «سمیع» ۴۵ بار آمده است.

چکیده: خدا شنوای بینا و شنوای دانا است. او شنوای دعا و شنوای نزدیک است.

خدا به حق حکم می‌کند و معبودهایی که در برابر او می‌خوانند، هیچ حکمی نمی‌کنند. به‌راستی خداست که او شنوای بینا است (غافر/۲۰). خدا شب را به روز وارد می‌کند و روز را به شب وارد می‌کند. بی‌تردید خدا شنوای بینا است (حج/۶۱). آن‌چه در شب و روز آرام می‌گیرد از آن اوست. او شنوای دانا است (انعام/۱۳). پدید آورنده آسمان‌ها و زمین است. از خودتان برای شما زوج‌هایی قرار داد و از چهارپایان نیز زوج‌ها آفرید. شما را با آن زیاد می‌کند. چیزی مانند او نیست. او شنوای بینا است (شوری/۱۱). چه بسیار جاندارانی که [نمی‌توانند] روزی خود را متحمّل شوند. خدا است که آنها و شما را روزی می‌دهد. او شنوای دانا است (عنکبوت/۶۰). آفرینش و برانگیختن شما جز مانند [آفرینش] یک تن نیست. به‌راستی خدا شنوای بینا است (لقمان/۲۸). خدا از فرشتگان و مردم، رسولانی را برمی‌انگیزد. بی‌گمان خدا شنوای بینا است (حج/۷۵). خدا نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته، تغییر نمی‌دهد، مگر آن‌که آنان آن‌چه در درونشان است را تغییر دهند. بی‌تردید خدا شنوای دانا است (انفال/۵۳).

هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، بی‌تردید  به دستاویز استواری که آن را گسستن نیست، چنگ زده است. خدا شنوای دانا است (بقره/۲۵۶). خدا آشکار کردن سخن درباره بدی [دیگران] را دوست ندارد جز کسی که بر او ستم شده باشد. خدا شنوای دانا است (نساء/۱۴۸). هر کس پاداش دنیا را بخواهد، پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. خدا همواره شنوای بینا است (نساء/۱۳۴). کسی که به لقای خدا امید دارد، به یقین زمان مقرّر خدا، آمدنی است. او شنوای دانا است (عنکبوت/۵). هر کس وصیّت را بعد از شنیدن آن تغییر دهد، گناهش تنها بر کسانی است که آن را دگرگون کنند. بی‌تردید خدا شنوای دانا است (بقره/۱۸۱).

خدا را دستاویز برای سوگندهای خود قرار ندهید تا نیکوکاری و تقوا و اصلاح میان مردم نکنید. خدا شنوای دانا است (بقره/۲۲۴). خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن برگردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید. در حقیقت نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند می‌دهد. بی‌تردید خدا همواره شنوای بینا است (نساء/۵۸). برای کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند می‌خورند، چهار ماه انتظار است پس اگر باز آمدند، خدا آمرزنده مهربان است و اگر عزم طلاق کردند، بی‌تردید خدا شنوای دانا است (بقره/۲۲۶-۲۲۷). بر زنان از کارافتاده‌ای که امید زناشویی ندارند، گناهی نیست که پوشش خود را کنار گذارند، بدون ‌آن‌که زینت خود را آشکار کنند و عفّت‌ورزیدن برای آنان بهتر است. خدا شنوای دانا است (نور/۶۰).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از گام‌های شیطان پیروی نکنید. هر کس از گام‌های شیطان پیروی کند، پس او بی‌تردید به فحشا و منکر امر می‌کند. اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، هرگز کسی از شما پاک نمی‌شد. ولی خداست که هر کس را بخواهد پاک می‌کند. خدا شنوای دانا است (نور/۲۱). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر خدا و رسول او پیشی نگیرید. از خدا پروا کنید. بی‌گمان خدا شنوای دانا است (حجرات/۱). در راه خدا بجنگید و بدانید که خدا شنوای دانا است (بقره/۲۴۴).

سمیع اقوام، در حقیقت خدا آدم، نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید. فرزندانی که برخی از آنها از [نسل] برخی دیگر هستند. خدا شنوای دانا است (آل‌عمران/۳۳-۳۴).

[ابراهیم گفت:] ستایش خدا را که در هنگام پیری اسماعیل و اسحاق را به من عطا کرد. به‌راستی پروردگار من شنوای دعاست (ابراهیم/۳۹). هنگامی که ابراهیم و  اسماعیل پایه‌های خانه را بالا می‌بردند، [می‌گفتند:] پروردگارا، از ما بپذیر. در حقیقت تو شنوای دانا هستی (بقره/۱۲۷).

پروردگارش دعای او (یوسف) را اجابت کرد و مکر زنان را از او بگرداند. به‌راستی او شنوای دانا است (یوسف/۳۴).

همسر عمران گفت: پروردگارا، من آن‌چه را در شکم دارم، نذر تو کردم. آزاد برای تو. پس، از من بپذیر. بی‌تردید تو خود شنوای دانا هستی (آل‌عمران/۳۵). زکریّا پروردگار خود را خواند و گفت: پروردگارا، از جانب خود فرزندی پاک به من عطا کن. در حقیقت تو شنوای دعا هستی (آل‌عمران/۳۸).

[پیامبر] گفت: پروردگار من، هر گفتاری را در آسمان و  زمین می‌داند. او شنوای دانا است (انبیاء/۴). سخن پروردگارت به راستی و عدل تمام شده است. هیچ تبدیل‌کننده‌ای برای کلمات او نیست. او شنوای دانا است (انعام/۱۱۵). منزّه است آن که بنده خود را شبی از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی که پیرامون آن را برکت داده بودیم، سیر داد تا آیات خود را به او نشان دهیم. به‌راستی او همان شنوای بینا است (اسراء/۱). اگر از شیطان وسوسه‌ای به تو رسد پس به خدا پناه ببر. بی‌تردید  او همان شنوای دانا است (اعراف/۲۰۰؛ فصّلت/۳۶). به‌راستی آنان که در آیات خدا بی‌آن‌که حجّتی برای آنها آمده باشد، به مجادله می‌پردازند، در دل‌های آنان جز تکبّر نیست که به آن نخواهند رسید. پس به خدا پناه ببر. به‌راستی او همان شنوای بینا است (غافر/۵۶). بر آن شکست‌ناپذیر مهربان توکّل کن. آن که تو را آن‌گاه که برمی‌خیزی و نیز حرکت تو در میان سجده‌کنندگان را می‌بیند. به‌راستی او همان شنوای دانا است (شعراء/۲۱۷-۲۲۰). سوگند به کتاب روشنگر … [که این] رحمتی از پروردگار تو است. به راستی او همان شنوای دانا است (دخان/۱-۶). از اموال آنان صدقه بگیر تا با آن پاک و پاکیزه‌شان کنی و برای آنان دعا کن. بی‌گمان دعای تو برای آنان آرامشی است. خدا شنوای دانا است (توبه/۱۰۳). بی‌تردید خدا سخنِ زنی را که درباره شوهرش با تو مجادله می‌کرد و به خدا شکایت می‌کرد، شنید. خدا گفتگوی شما را می‌شنود. به راستی او شنوای بینا است (مجادله/۱).

آن‌گاه که شما بر دامنه نزدیکتر بودید و آنان بر دامنه دورتر و آن کاروان پایین‌تر از شما بود، اگر با هم وعده گذاشته بودید، بی‌تردید در وعده خود اختلاف می‌کردید ولی [چنین شد] تا خدا کاری را که انجام‌شدنی بود، به انجام رساند و تا کسی که باید هلاک شود، با دلیل روشن هلاک شود و کسی که باید زنده شود، با دلیل روشن زنده بماند. در حقیقت خداست که شنوای دانا است (انفال/۴۲). شما آنان (دشمنان) را نکشتید. بلکه خدا آنان را کشت و چون تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خدا تیر را افکند تا به این وسیله مومنان را به آزمایشی نیکو بیازماید. بی‌تردید خدا شنوای دانا است (انفال/۱۷). زمانی که در [احد] بامدادان از پیش کسانت بیرون آمدی تا مومنان را برای جنگیدن در مواضع خود، جا دهی. خدا شنوای دانا است (آل‌عمران/۱۲۱).

سخن آنان (مشرکان) تو را غمگین نکند. به‌راستی عزّت، همه از آنِ خداست. او شنوای دانا است (یونس/۶۵). بگو، اگر گمراه شوم، فقط به زیان خود گمراه شده‌ام و اگر هدایت یابم، به سبب آن چیزی است که پروردگارم به من وحی می‌کند. بی‌تردید او شنوای نزدیک است (سبأ/۵۰). بگو، آیا غیر از خدا چیزی را که اختیار زیان و سودی برای شما را ندارد، می‌پرستید؟ خدا همان شنوای دانا است (مائده/۷۶).

اگر [کافران] به صلح گراییدند، تو نیز به آن روی آور و بر خدا توکّل کن. بی‌تردید او همان شنوای دانا است (انفال/۶۱). اگر [اهل کتاب] به آن‌چه شما به آن ایمان آورده‌اید ایمان آوردند، بی‌تردید هدایت شده‌اند. ولی اگر روی برتافتند، جز این نیست که در ستیز هستند. به‌زودی خدا تو را از آنان کفایت خواهد کرد. او شنوای دانا است (بقره/۱۳۷).

برخی از بادیه‌نشینان، کسانی هستند که آن‌چه را هزینه می‌کنند، خسارتی می‌دانند و برای شما پیشامدهایی را انتظار می‌برند. پیشامد بد برای آنان خواهد بود. خدا شنوای دانا است (توبه/۹۸).

السّمیع

 

 

 

وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (غافر/۲۰) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (حج/۶۱) وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (انعام/۱۳) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (شوری/۱۱) وَ كَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (عنکبوت/۶۰) مَّا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (لقمان/۲۸) اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ(حج/۷۵) ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (انفال/۵۳)

 

 

 

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره/۲۵۶) لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَ كَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (نساء/۱۴۸) مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ كَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (نساء/۱۳۴) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (عنکبوت/۵) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره/۱۸۱)

 

 

وَ لاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَ تَتَّقُواْ وَ تُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره/۲۲۴) إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (نساء/۵۸) لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَ إِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره/۲۲۶-۲۲۷) وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (نور/۶۰)

 

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَ الْمُنكَرِ وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (نور/۲۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (حجرات/۱) وَ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره/۲۴۴)

 

السّمیع- الاقوام،إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل‌عمران/۳۳-۳۴)

[قال ابراهیم] الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء (ابراهیم/۳۹) وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (بقره/۱۲۷)

 

 

فَاسْتَجَابَ لَهُ (یوسف) رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (یوسف/۳۴)

قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (آل‌عمران/۳۵)دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء (آل‌عمران/۳۸)

 

قَالَ [النبی] رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاء وَ الأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (انبیاء/۴) وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (انعام/۱۱۵) سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (اسراء/۱) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (اعراف/۲۰۰؛ فصّلت/۳۶) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (غافر/۵۶) وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ* الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ* وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ* إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (شعراء/۲۱۷-۲۲۰) وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ … رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (دخان/۱-۶) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (توبه/۱۰۳) قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (مجادله/۱)

 

 

 

 

 

 

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَ لَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَ لَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (انفال/۴۲) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَنًا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (انفال/۱۷) وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل‌عمران/۱۲۱)

 

 

 

وَ لاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ (المشرکین) إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (یونس/۶۵) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَ إِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (سبأ/۵۰) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعًا وَ اللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  (مائده/۷۶)

 

وَ إِن جَنَحُواْ (الکافرون)  لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (انفال/۶۱) فَإِنْ آمَنُواْ (اهل‌الکتاب) بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (بقره/۱۳۷)

 

 

وَ مِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (توبه/۹۸)