رحیم

 

رحیم، مهربان، از صفات الهی، این واژه ۱۱۵ بار آمده است.

چکیده: خدا گسترده‌رحمت مهربان است. او مهربان، مهربان آمرزنده، رئوف مهربان، آمرزنده مهربان، توبه‌پذیر مهربان، شکست‌ناپذیر مهربان، نیکوکار مهربان است. به‌راستی پروردگار، مهربانِ دوستدار  است. او نسبت به مردم بسیار رئوفِ مهربان است و به مومنان همواره مهربان است.

به نام خدای گسترده‌رحمت مهربان (فاتحه/۱). جز او معبودی نیست. او گسترده‌رحمت مهربان است (بقره/۱۶۳). داننده نهان و آشکار است. او گسترده‌رحمت مهربان است (حشر/۲۲). ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است. گسترده‌رحمت مهربان است (فاتحه/۲-۳). در حقیقت خدا به مردم، بسیار رئوفِ مهربان است (حج/۶۵). به‌راستی پروردگار شما بسیار رئوف مهربان است (نحل/۷، ۴۷). خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع کند. در حقیقت خدا به مردم بسیار رئوف مهربان است (بقره/۱۴۳). در حقیقت خدا با شما بسیار رئوفِ مهربان است (حدید/۹). پروردگار شما کسى است که کشتى را در دریا براى شما می‌راند تا از فضل او براى خود بجویید. او همواره با شما مهربان است (اسراء/۶۶). آیا ندانسته ‏اند که خداست که از بندگان خود توبه را مى‏ پذیرد و صدقات را مى‏ گیرد؟ خدا خود، توبه‌پذیر مهربان است (توبه/۱۰۴). او دانای نهان و آشکارِ شکست‌ناپذیرِ مهربان است (سجده/۶). هر کس را بخواهد یاری می‌کند. او شکست‌ناپذیر مهربان است (روم/۵). او مهربان آمرزنده است (سبأ/۲). خدا آمرزنده مهربان است (ممتحنه/۷). بی‌گمان خدا همواره آمرزنده مهربان است (احزاب/۲۴). همواره خدا آمرزنده مهربان است (احزاب/۵۰، ۵۹، ۷۳). بدانید که خدا سخت‏ کیفر است و بی‌گمان خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۹۸). به‌یقین پروردگارت زودکیفر است و در حقیقت او آمرزنده مهربان است (انعام/۱۶۵؛ اعراف/۱۶۷). به بندگان من خبر ده که بی‌گمان من آمرزنده مهربان هستم (حجر/۴۹). ای بندگان من که بر خود زیاده‌روی کرده‌اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. در حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد. بی‌تردید او آمرزنده مهربان است (زمر/۵۳). از خدا آمرزش بخواهید. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۹۹؛ مزمّل/۲۰). صبر کردن، برای شما بهتر است. خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۲۵). فرشتگان به ستایش پروردگار خود تسبیح می‌گویند و برای کسانی که در زمین هستند، آمرزش می‌طلبند. آگاه باش که خدا آمرزنده مهربان است (شوری/۵). اگر نعمت خدا را شماره کنید، نمی‌توانید آن را بشمارید. بی‌گمان خدا آمرزنده مهربان است (نحل/۱۸). خدا آن [فضل] را به هر کس از بندگان خود که بخواهد، می‌رساند. او آمرزنده مهربان است (یونس/۱۰۷). هر کس را بخواهد، می‌آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می‌کند. خدا آمرزنده مهربان است (آل‌عمران/۱۲۹؛ فتح/۱۴).

کسانی که به خدا و فرستادگان او ایمان آوردند و میان هیچ یک از آنها فرقی نگذاشتند، آنها هستند که پاداش‌شان را خواهد داد. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۱۵۲). ای کسانی که ایمان آورده‎اید، تقوای الهی پیشه کنید و به پیامبر او ایمان آورید. … خدا آمرزنده مهربان است (حدید/۲۸). اگر خدا و پیامبر او را اطاعت کنید، چیزی از اعمال شما نمی‌کاهد. بی‌تردید خدا آمرزنده مهربان است (حجرات/۱۴). تقوای الهی پیشه کنید. در حقیقت خدا توبه‌پذیر مهربان است (حجرات/۱۲). تقوای الهی پیشه کنید. به‌درستی خدا آمرزنده مهربان است (انفال/۶۹). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار و صبح و شام او را تسبیح گویید. اوست کسی که بر شما درود می‌فرستد و فرشتگان او نیز، تا شما را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی خارج کند و به مومنان همواره مهربان است (احزاب/۴۱-۴۳). اگر فضل و رحمت ‏خدا بر شما نبود و این که خدا رئوفِ مهربان است، [هلاک می‌شدید] (نور/۲۰).

هر کس کار بدی کند یا بر خود ستم کند سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت (نساء/۱۱۰). هر کس بعد از ستم‌کردنش، توبه کند و اصلاح کند، خدا توبه او را می‌پذیرد. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۳۹). چون کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، پس بگو، درود بر شما. پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند سپس بعد از آن توبه کند و اصلاح کند، پس به‌راستی او آمرزنده مهربان است (انعام/۵۴). به‌یقین پروردگار تو به کسانی که به نادانی مرتکب بدی شده سپس بعد از آن توبه کرده و اصلاح کردند، بی‌تردید پروردگارت پس از آن، آمرزنده مهربان است (نحل/۱۱۹). کسانی که بدی‌ها کردند آن‌گاه پس از آن توبه کردند و ایمان آوردند، بی‌تردید پروردگارت بعد از آن، آمرزنده مهربان است (اعراف/۱۵۳). کسى که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خدا بدی‌هایشان را به نیکی‌ها تبدیل مى‏کند. خدا همواره آمرزنده مهربان است (فرقان/۷۰). کسانى که پس از آن (کافر شدن بعد از ایمانشان)، توبه کردند و اصلاح نمودند، به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (آل‌عمران/۸۹). کسانى که نشانه‏ هاى روشن و رهنمودى را که فرو فرستاده ‏ایم بعد از آن که آن را براى مردم در کتاب توضیح داده ‏ایم، نهفته مى‏ دارند، خدا آنان را لعنت مى‏ کند و لعنت‏ کنندگان لعنتشان مى‏ کنند جز کسانی که توبه کردند، اصلاح کردند و آشکار کردند. آنان هستند که توبه‌شان را می‌پذیرم. من توبه‌پذیر مهربان هستم (بقره/۱۵۹-۱۶۰). گروهی دیگر هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با کار دیگری که بد است، درآمیخته‌اند. امید است خدا توبه آنها را بپذیرد. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۱۰۲). شما هرگز نمى‏ توانید میان زنان عدالت کنید، هر چند [بر عدالت] حریص باشید پس به یک طرف، یکسره تمایل نورزید تا آن (زن دیگر) را بلا‌‌تکلیف رها کنید و اگر سازش نمایید و تقوا پیشه کنید، به‌راستی خدا همواره آمرزنده مهربان است (نساء/۱۲۹). بر شما حرام شده است [ازدواج با] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏ هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده‏ اند و خواهران رضاعى شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که [آنها دختران] در دامان شما پرورش یافته ‏اند و با آن همسران همبستر شده ‏اید پس اگر با آنها همبستر نشده‏ اید، بر شما گناهى نیست [که با دخترانشان ازدواج کنید] و زنان پسرانتان که از پشت‏ خودتان هستند و جمع دو خواهر [بر شما حرام شده است] مگر آن‌چه در گذشته انجام شده باشد. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۲۳). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بدون‌تردید برخی از همسران و فرزندانتان، دشمن شما هستند. از آنها برحذر باشید. اگر درگذرید، چشم بپوشید و ببخشایید، بی‌گمان خدا آمرزنده مهربان است (تغابن/۱۴).

کسانى که به زنان پاکدامن نسبت زنا مى ‏دهند سپس چهار گواه نمى ‏آورند به آنها هشتاد تازیانه بزنید … به جز کسانی که بعد از آن توبه کرده و اصلاح کردند پس به‌درستی خدا آمرزنده مهربان است (نور/۴-۵). از شما، آن دو تن (زن و مردی) را که مرتکب فحشا می‌شوند، آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و اصلاح نمودند، از آنها درگذرید. به‌راستی خدا همواره توبه‌پذیر مهربان است (نساء/۱۶). هر کس، آنان (کنیزان خود) را [به زنا] وادار کند، در حقیقت ‏خدا پس از اجبار کردن آنها، آمرزنده مهربان است (نور/۳۳). سرمایه‏داران و توانگران شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان، تهیدستان و مهاجران در راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند. آیا دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ خدا آمرزنده مهربان است (نور/۲۲). برای کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند می‌خورند، چهار ماه، فرصت است پس اگر بازگشتند پس در حقیقت خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۲۲۶). کسی که از انحراف وصیّت‌کننده‌ای یا از گناه او، بیم داشته باشد و میان آنها سازش دهد، بر او گناهی نیست. بی‌تردید خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۸۲). [خدا] تنها مردار و خون و گوشت ‏خوک و آن‌چه را که [هنگام سر بریدن] نام غیر خدا بر آن برده شده، بر شما حرام گردانیده است. کسى که [به خوردن آنها] ناچار شود، در صورتى که ستمکار و متجاوز نباشد، بر او گناهى نیست. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۷۳). هر کس در حال گرسنگی، [به خوردن آن‌چه حرام شده] ناچار شود، بدون آن‌که به گناه متمایل باشد، بی‌تردید خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۳). هر کس بدون سرکشی و زیاده‌خواهی [به خوردن آن‌چه حرام شده] ناچار شود، پس گناهی بر او نیست. بی‌تردید خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۷۳؛ نحل/۱۱۵). هر کس بدون سرکشى و زیاده‏ خواهى [به خوردن آن‌چه حرام شده] ناچار شود، بی‌تردید پروردگارت آمرزنده مهربان است (انعام/۱۴۵). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را میان خود به باطل نخورید مگر آن‌که داد و ستدی با رضایت یکدیگر باشد و خودتان را نکشید. به‌راستی خدا همواره با شما مهربان است (نساء/۲۹). آنان (پسرخواندگان) را به [نام] پدرانشان بخوانید. این نزد خدا عادلانه ‏تر است. اگر پدرانشان را نمى‏ شناسید پس برادران دینى و دوستان شما هستند و در آن‌چه به اشتباه مرتکب آن شده‏ اید، بر شما گناهى نیست ولى در آن‌چه دل‌های شما، عمد داشته است، [مسؤول هستید]. خدا همواره آمرزنده مهربان است (احزاب/۵).

سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا … مگر کسانی که پیش از آن‌که بر آنها دست یابید، توبه کرده باشند پس بدانید خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۳۳-۳۴). به‌راستی کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند، آنها به رحمت خدا امیدوار هستند. خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۲۱۸). در حقیقت پروردگارت به کسانی که پس از آزار دیدن، هجرت کرده و سپس جهاد نمودند و صبر کردند، بی‌گمان پروردگارت بعد از آن، آمرزنده مهربان است (نحل/۱۱۰). هر کس برای هجرت به سوی خدا و پیامبر او، از خانه‌اش بیرون آید سپس مرگش فرارسد، بی‌تردید پاداش او بر خداست. خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۱۰۰). خدا مجاهدان را بر خانه‌نشینان به پاداشی بزرگ برتری بخشیده است، درجات، آمرزش و رحمتی از جانب او. خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۹۵-۹۶). در حقیقت کسانى که گفتند: پروردگار ما خداست‏ سپس ایستادگى کردند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند [و مى‏ گویند:] بیم نداشته باشید، غمگین نباشید و به بهشتى که وعده یافته بودید، شاد باشید. در زندگى دنیا و در آخرت، دوستان شما ما هستیم. هر چه دل‌های شما بخواهد، در آن (بهشت) براى شماست و هر چه خواستار باشید، در آن خواهید داشت. پذیرایی از سوى آمرزنده مهربان است (فصّلت/۳۰-۳۲).

به‌راستی روز جدایی وعده‌گاه همه آنها است. روزى که هیچ دوستى از دوستى، چیزی را برطرف نمی‌کند و آنان یارى نمى ‏شوند مگر کسى را که خدا رحمت کرده است. به‌راستی او همان شکست‌ناپذیر مهربان است (دخان/۴۰-۴۲). سلامی [بر اهل بهشت] که گفتاری از پروردگار مهربان است  (یس/۵۸). [اهل بهشت می‌گویند:] در حقیقت ما پیش از این او (خدا) را می‌خواندیم. بی‌تردید او نیکوکار مهربان است (طور/۲۸).

رحیم- اقوام، آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت کرد [و توبه کرد] پس خدا توبه او را پذیرفت. به راستی او همان توبه‌پذیر مهربان است (بقره/۳۷).

[نوح] گفت: در آن (کشتی) سوار شوید. روان شدن آن و لنگر انداختنش به نام خداست. بی‌گمان پروردگار من، بسیار آمرزنده مهربان است (هود/۴۱).

[ابراهیم گفت:] هر کس از من پیروی کند، بی‌گمان او از من است و هر کس مرا نافرمانی کند، به یقین تو آمرزنده مهربان هستی (ابراهیم/۳۶). [ابراهیم و اسماعیل گفتند:] پروردگارا، … بر ما ببخش. تو آمرزنده مهربان هستی (بقره/۱۲۸).

[یعقوب به پسران خود] گفت: به‌زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می‌خواهم. به‌راستی او همان آمرزنده مهربان است (یوسف/۹۸). [یوسف گفت:] من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم. بی‌تردید نفس، به بدی امر می‌کند مگر کسی را که پروردگارم رحم کند. بی‌تردید پروردگار من آمرزنده مهربان است (یوسف/۵۳).

[شعیب به قوم خود گفت:] از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به سوی او توبه کنید. به‌راستی پروردگار من مهربانِ دوستدار است (هود/۹۰).

[خدا فرمود:] اى موسى، نترس زیرا، فرستادگان پیش من نمى‏ ترسند جز هر کس ستم کرده سپس بعد از بدی، نیکی را جایگزین کرده است پس من آمرزنده مهربان هستم (نمل/۱۰-۱۱). [موسی] گفت: پروردگارا، من بر خود ستم کردم. مرا ببخش پس او را آمرزید. او آمرزنده مهربان است (قصص/۱۶). موسى به قوم خود گفت: اى قوم من، شما با پرستش گوساله، بر خود ستم کردید پس به سوی آفریدگار خود توبه کنید و خود را بکشید. این نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است پس بر شما بخشید. در حقیقت او توبه ‏پذیر مهربان است (بقره/۵۴).

بی‌تردید در این (سرگذشت قوم نوح، عاد، صالح، ابراهیم، لوط، شعیب و موسی) نشانه‌ای است و بیشتر آنان مومن نبودند. در حقیقت پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است (شعراء/۱۲۱-۱۲۲، ۱۳۹-۱۴۰، ۱۵۸-۱۵۹، ۱۰۳-۱۰۴، ۱۷۴-۱۷۵، ۱۹۰-۱۹۲،  ۶۷-۶۸).

بی‌تردید [ملکه سبأ] گفت: ای بزرگان، نامه‌ای ارجمند به سوی من افکنده شده که از طرف سلیمان است و [مضمون آن] این است، به نام خدای گسترده‌رحمت مهربان (نمل/۲۹-۳۰).

کسانى که گفتند: بی‌تردید خدا، همان مسیح پسر مریم است، کافر شدند. … پس آیا به سوی خدا توبه نمی‌کنند و از او آمرزش نمی‌خواهند؟ خدا آمرزنده مهربان است (مائده/۷۲-۷۴).

[قرآن] نازل‌شده از جانب گسترده‌رحمت مهربان است (فصّلت/۲). از جانب آن شکست‌ناپذیر مهربان نازل شده است (یس/۵). در حقیقت پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است (شعراء/۹). بگو، آن را کسى نازل کرده که راز نهان‌ها را در آسمان‌ها و زمین مى ‏داند. به‌راستی او همواره آمرزنده مهربان است (فرقان/۶). اگر تو را نافرمانی کردند، پس بگو، من از آن‌چه انجام می‌دهید، بیزارم و بر شکست‌ناپذیر مهربان، توکّل کردم (شعراء/۲۱۶-۲۱۷). از خدا آمرزش بخواه. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (نساء/۱۰۶). گواه بودن او، میان من و شما کافی است. او آمرزنده مهربان است (احقاف/۸). بگو، اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید. خدا آمرزنده مهربان است (آل‌عمران/۳۱). ای پیامبر، چرا برای کسب خشنودی همسرانت چیزی را که خدا برای تو حلال کرده، حرام می‌کنی؟ خدا آمرزنده مهربان است (تحریم/۱). ای پیامبر، چون زنان باایمان نزد تو آیند و با تو بیعت کنند، به این‌که … پس با آنها بیعت کن و برای آنان از خدا آمرزش بخواه. در حقیقت خدا آمرزنده مهربان است (ممتحنه/۱۲). ای پیامبر، به کسانی که در دست شما اسیر هستند، بگو، اگر خدا در دل‌های شما خیری سراغ داشته باشد، بهتر از آن‌چه از شما گرفته شده، به شما می‌دهد و بر شما می‌بخشاید. خدا آمرزنده مهربان است (انفال/۷۰). کسانى که تو را از پشت اتاق‌ها به فریاد مى‏خوانند، بیشترشان نمى‏ اندیشند. اگر آنها صبر می‌کردند تا تو به سراغ آنان بیایی، برای آنان بهتر بود. خدا آمرزنده مهربان است (حجرات/۴-۵). چون [مومنان] براى برخى از کارهایشان از تو اجازه خواستند، به هر کس از آنان که خواستى اجازه بده و برایشان آمرزش بخواه. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (نور/۶۲).

بی‌تردید برای شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است‏، شما در رنج بیفتید. به [هدایتِ] شما حریص و به مومنان دلسوز مهربان است (توبه/۱۲۸). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون با پیامبر نجوا کنید، پیش از نجوایتان صدقه‌ای تقدیم کنید. این برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است پس اگر چیزی نیافتید، بی‌گمان خدا آمرزنده مهربان است (مجادله/۱۲). بر ناتوانان، بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند [تا در راه جهاد] خرج کنند، در صورتی که برای خدا و پیامبر او خیرخواهی کنند، گناهی نیست. بر نیکوکاران ایرادی نیست. خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۹۱). به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروی کردند، بخشید. بعد از آن که چیزی نمانده بود که دل‌های دسته‌ای از آنان منحرف شود، سپس بر آنها بخشید. او به آنان رئوف مهربان است و نیز بر آن سه تن که [از جهاد] بر جای مانده بودند … به آنان [توفیق] توبه داد تا توبه کنند. بی‌تردید خدا همان توبه‌پذیر مهربان است (توبه/۱۱۷-۱۱۸). کسانی که بعد از آنان (مهاجر و انصار) آمدند، می‌گویند: پروردگارا، ما و آن برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل‌های ما نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند، کینه‌ای نگذار. پروردگارا، به‌راستی تو رئوف مهربان هستی (حشر/۱۰). خدا بعد از آن (واقعه حنین)، توبه هر کس را بخواهد می‌پذیرد. خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۲۷). برخی از بادیه‌نشینان کسانی هستند که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آن‌چه را انفاق می‌کنند، مایه تقرّب نزد خدا و دعاهای پیامبر می‌دانند. بدانید که این [انفاق] مایه تقرّب آنان است. به‌زودی خدا آنها را در رحمت خود داخل می‌کند. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۹۹).

اگر [مشرکان] توبه کردند، نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه را بر آنان گشاده گردانید. به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (توبه/۵). در راه خدا با کسانى که با شما مى‏ جنگند، بجنگید. … اگر بازایستادند، پس به‌راستی خدا آمرزنده مهربان است (بقره/۱۹۰-۱۹۲). اگر وقتی آنان (منافقان) به خود ستم کرده بودند، نزد تو می‎‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر برای آنان طلب آمرزش می‌کرد، بی‌تردید خدا را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند (نساء/۶۴).

الرحیم

 

 

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (فاتحه/۱) لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (بقره/۱۶۳) عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (حشر/۲۲) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (فاتحه/۲-۳) إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (حج/۶۵) إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (نحل/۷، ۴۷) مَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۴۳) إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (حدید/۹) رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اسراء/۶۶) أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (توبه/۱۰۴) عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سجده/۶) يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (روم/۵) هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (سبأ/۲) وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ممتحنه/۷( إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۲۴) وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۵۰، ۵۹، ۷۳) اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۹۸) إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام/۱۶۵؛ اعراف/۱۶۷) نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (حجر/۴۹) قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر/۵۳) وَ اسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۹۹؛ مزمّل/۲۰) أَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نساء/۲۵) الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (شوری/۵) وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۸) يُصِيبُ بِهِ (فضل) مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یونس/۱۰۷) يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (آل‌عمران/۱۲۹؛ فتح/۱۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۵۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ … وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (حدید/۲۸) إِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (حجرات/۱۴) وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (حجرات/۱۲) وَ اتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (انفال/۶۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا* هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (احزاب/۴۱-۴۳) وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (نور/۲۰)

 

 

 

مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۱۰) فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۳۹) وَ إِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام/۵۴) إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۱۹) الَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَ آمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اعراف/۱۵۳) مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (فرقان/۷۰) الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ (كفروا بعد ايمانهم) و َأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (آل‌عمران/۸۹) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَ أَصْلَحُواْ وَ بَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقره/۱۵۹-۱۶۰) آخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۱۰۲) وَ لَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِن تُصْلِحُواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۲۹) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ وَ بَنَاتُ الأَخِ وَ بَنَاتُ الأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ أَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۲۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِن تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (تغابن/۱۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً …  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور/۴-۵) اللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا (الفاحشة) مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (نساء/۱۶) مَن يُكْرِههُّنَّ (ماملكت ايمانكم) فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور/۳۳) وَ لَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَ السَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا و َلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور/۲۲) لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۲۲۶) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۸۲) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۷۳) فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۳) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۱۵) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام/۱۴۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَ لاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (نساء/۲۹) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (احزاب/۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ … إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مائده/۳۳-۳۴) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ الَّذِينَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۲۱۸) إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَ صَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (نحل/۱۱۰) مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَ كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۰۰) فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا* دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۹۵-۹۶) إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ* نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (فصّلت/۳۰-۳۲)

 

 

 

 

 

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ* يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ* إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (دخان/۴۰-۴۲) سَلَامٌ [علی اهل الجنة] قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (یس/۵۸) [اهل الجنة یقولون] إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (طور/۲۸)

 

 

الرحیم  الاقوام، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقره/۳۷)

 

قَالَ [نوح] ارْكَبُواْ فِيهَا (الفلک) بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (هود/۴۱)

[قال ابراهیم] فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ابراهیم/۳۶) [قال ابراهیم و اسماعیل] رَبَّنَا … تُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقره/۱۲۸)

 

قَالَ [یعقوب لبنیه] سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یوسف/۹۸) [قال یوسف] مَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (یوسف/۵۳)

 

 

[قال شعیب لقومه] وَ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (هود/۹۰)

 

[قال الله] يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ* إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نمل/۱۰-۱۱) قَالَ [موسی] رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (قصص/۱۶) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقره/۵۴)

 

 

إِنَّ فِي ذَلِكَ (قصة قوم نوح، عاد، صالح، ابرهیم، لوط، شعیب، موسی) لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ* وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (شعراء/۱۲۱-۱۲۲، ۱۳۹-۱۴۰، ۱۵۸-۱۵۹،  ۱۰۳-۱۰۴، ۱۷۴-۱۷۵، ۱۹۰-۱۹۲، ۶۷-۶۸)

قَالَتْ [امراة من السبأ] يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ* إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (نمل/۲۹-۳۰)

 

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ …  أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (مائده/۷۲-۷۴)

[القرآن] تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (فصّلت/۲) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (یس/۵) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (شعراء/۹) قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا  (فرقان/۶ ) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ* وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (شعراء/۲۱۶-۲۱۷) وَ اسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (نساء/۱۰۶) كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  (احقاف/۸) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل‌عمران/۳۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (تحریم/۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن …  فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ممتحنه/۱۲) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انفال/۷۰) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ* وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (حجرات/۴-۵) فَإِذَا [المومنون] اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (نور/۶۲)

 

 

 

 

 

 

 

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (توبه/۱۲۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مجادله/۱۲) لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَ لاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۹۱) لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ* وَ عَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ … تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (توبه/۱۱۷-۱۱۸) وَ الَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (حشر/۱۰) يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ (وقایع الحنین) عَلَى مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۲۷) مِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۹۹)

 

 

 

 

 

 

فَإِن تَابُواْ (المشرکون) وَ أَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَ آتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/۵) وَ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ … فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بقره/۱۹۰-۱۹۲) لَوْ أَنَّهُمْ (المنافقین) إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (نساء/۶۴)