حواریون

حواریّون، یاران عیسی، این معنا با مادّۀ «ح و ر» ۵ بار آمده است.

چکیده: حواریّون، یاران عیسی بودند. از او پیروی کردند. به خدا ایمان داشتند و تسلیم او بودند.

چون عیسی از آنها [بنی‌اسرائیل] احساس کفر کرد، گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریّون گفتند: ما یاران خدا هستیم. به خدا ایمان آورده‌ایم و گواه باش که ما تسلیم هستیم. پروردگارا، به آن‌چه نازل کردی، ایمان آوردیم و فرستاده‌[ات] را پیروی کردیم پس ما را با گواهان بنویس (آل‌عمران/۵۲-۵۳). به حواریّون وحی کردم که به من و فرستادۀ من ایمان آورید. گفتند: ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم هستیم (مائده/۱۱۱).

حواریّون گفتند: ای عیسی، پسر مریم، آیا پروردگارت می‌تواند از آسمان مائده‌ای برای ما فروآورد؟ [عیسی] گفت: اگر ایمان دارید از خدا پروا کنید. گفتند: می‌خواهیم از آن بخوریم و دل‌های ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفته‌ای و بر آن از گواهان باشیم. عیسی، پسر مریم، گفت: بارالها، پروردگارا، از آسمان مائده‌ای بر ما فروفرست تا عیدی برای اوّل و آخر ما باشد و نشانه‌ای از جانب تو. به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگان هستی. خدا فرمود: من آن را برای شما فرو خواهم فرستاد پس هر کس از شما بعد از آن کفر ورزد، او را عذابی می‌کنم که هیچ یک از جهانیان را عذاب نکرده باشم (مائده/۱۱۲-۱۱۵). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، یاران خدا باشید. همان‌گونه که عیسی، پسر مریم، به حواریّون گفت: یاران من به سوی خدا چه کسانی هستند؟ حواریّون گفتند: ما یاران خدا هستیم. پس طایفه‌ای از بنی‌اسرائیل ایمان آوردند و طایفه‌ای کفر ورزیدند پس کسانی را که ایمان آورده بودند بر دشمنان آنها یاری کرد تا چیره شدند (صف/۱۴).

اطلاعات بیشتر: عیسی