جزیه

جزیه، مالیات اهل‌کتاب، این مفهوم با واژۀ جِزیَه ۱ بار آمده است

چکیده: با اهل‌کتابی که به خدا و آخرت ایمان نمی‌آورند بجنگید تا با دست خود جزیه دهند.

با کسانی از اهل‌کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‎‌اش حرام گردانیده‌اند، حرام نمی‌دارند و دین حق را نمی‌پذیرند، بجنگید تا با خواری به دست خود جزیه دهند (توبه/۲۹).