توشه

توشه، ذخیره، این مفهوم از مادّۀ «ز و د» ۲ بار آمده است.

چکیده: برای خود توشه برگیرید. در حقیقت بهترین توشه تقوا است.

حج در ماه‌های معیّنی است پس هر کس در این (ماه‌ها) حج را (بر خود) واجب گرداند، [بداند که] در حج، هم‌بستری و نافرانی  و مشاجره [روا] نیست و هر کار نیکی انجام دهید، خدا آن را می‌داند. برای خود توشه بر‌گیرید که در حقیقت بهترین توشه تقوا است. ای خردمندان، از من پروا کنید (بقره/۱۹۷).