باقیات‌ صالحات

باقیات‌ صالحات، نیکی‌های پایدار، این مفهوم با واژۀ اَلباقِیاتُ‌‎الصّالِحات ۲ بار آمده است.

چکیده: نیکی‌های پایدار نزد پروردگار، پاداش و فرجام بهتری دارد.

مال و فرزندان، زیور زندگی دنیا هستند. باقیات صالحات نزد پروردگار تو از نظر پاداش و امید، بهتر است (کهف/۴۶). خدا بر هدایت کسانی که هدایت یافته‌اند می‌افزاید و باقیات صالحات از نظر پاداش و فرجام بهتر است ( مریم/۷۶).

اطلاعات بیشتر: عمل صالح