آبادانی

آبادانی، تغییرات مفید در زمین به دست انسان، این مفهوم از ریشۀ عَمَرَ ۷ بار آمده است.

چکیده: انسان مسئول آباد سازی زمین و مؤمنان مسئول آبادانی مساجد خدا هستند.

خداوند به خانۀ آباد سوگند یاد کرده است (طور/۴). او انسان را از زمین پدید آورد و آبادانی آن را  به او واگذار کرد (هود/۶۱) و فرمود: پیشینیان نیرومندتر از شما بودند و زمین را بیشتر آباد کردند (روم/۹).

مشرکانی که به کفر خویش شهادت می‌دهند نباید مساجد خدا را آباد کنند. مساجد خدا را تنها کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‌اند، نماز برپا داشته، زکات داده و جز از خدا نترسیده‌اند امید است که اینان از راه‌یافتگان باشند. آیا سیراب کردن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند [کار] کسی قرار داده‌اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ آنان نزد خدا یکسان نیستند (توبه/۱۷-۱۹).